Skip to main content

Seuraa Kiesiä

Kohtaamispaikka Kiesi

Kiesi on kohtaamispaikka Kaarinan keskustassa, johon voi tulla viettämään aikaa ja tapaamaan muita ihmisiä. Käytössäsi on tietokoneita, wifi ja päivän lehti. Halutessasi voit osallistua toimintaan ja tuokioihin.

Kiesin toiminnan tavoitteena on tukea mielenterveyttä ja lisätä päivittäistä hyvinvointia. Toiminta on suunnattu mielenterveyden häiriöitä kokeville tai psyykkisesti kuormittuneille työikäisille aikuisille. Osallistuminen on maksutonta ja vapaaehtoista, tule mukaan silloin kuin sinulle sopii.

Lue lisää

Ajankohtaista

26.6.2024

Kohtaamispaikka lomailee heinäkuussa

Katso ohjelmasta tiedot poikkeavista aukioloajoista.

Ajankohtaista

30.4.2024

Kohtaamispaikka Kiesin uusi osoite ma 3.6. alkaen Kuskinkatu 3, Kaarina.

Tervetuloa!

Ajankohtaista

23.4.2024

Kannanotto

Järjestöjen ylläpitämillä kohtaamispaikoilla on merkittävä rooli hyvinvoinnin edistämisessä

Kohtaamispaikkoja on ylläpidetty eri puolilla Suomea jo vuosia ja uusia osallistumisen paikkoja syntyy jatkuvasti. Kohtaamispaikka on turvallinen tila, jossa on mahdollisuus tutustua erilaisiin ihmisiin. Kohtaamispaikat tarjoavat ihmisille mahdollisuuden liittyä yhteisöön, jossa toiminta on maksutonta ja kaikille avointa.

Nyt järjestöille suunnitellut leikkaukset vaarantavat kohtaamispaikkojen tulevaisuuden ja leikkaukset tulevat vaikuttamaan kielteisesti monien ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Kohtaamispaikka Kiesissä vuonna 2023 kohtaamisia oli yli 4000 kertaa. Kävijät osallistuivat yli 3800 kertaa myös toimintaan, lähes jokaisella kerralla. Jokainen kohtaaminen on tärkeää, eikä niiden merkitystä voi väheksyä.

Kohtaamispaikat yhdistävät erilaisista lähtökohdista tulevia, eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Kohtaamispaikka tarjoaa helpon tavan tutustua ihmisiin ja ehkäisee tehokkaasti yksinäisyyttä. Yksinäisyyden torjunta on tehokasta mielen hyvinvoinnin työtä, koska yksinäisyyden syy- ja seuraussuhde sekä mielenterveyteen että aivoterveyteen on nykyään laajasti tunnistettua. Eräs kohtaamispaikan kävijä muotoileekin asian näin: ”Kohtaamispaikka on ainoa lähellä oleva ilmainen paikka, jossa voi tavata ihmisiä.”

Tarve kaikille avoimiin kohtaamispaikkoihin, jonka oven avatessaan ihmisen ei tarvitse osata lokeroida itseään diagnoosin tai avuntarpeen perusteella, on todella suuri. Hyvinvointi ei rakennu vain fyysisen terveyden ympärille, vaan myös sosiaalinen hyvinvointi on hyvä muistaa. On tärkeää saada kuulua porukkaan, olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi. Sosiaaliseen hyvinvointiin kuuluu aina kokemus osallisuudesta, jonka kohtaamispaikat mahdollistavat myös niille, joilla osallisuuden kokemuksia muuten syntyy vähän. Kohtaamispaikat ovat monelle ihmiselle tärkeä osa viikkorutiinia ja joillekin ainoa tilaisuus kohdata muita ja vaihtaa kuulumisia. Kohtaamispaikoissa saa myös olla kaikessa rauhassa sekä osallistua toimintaan oman kiinnostuksen mukaan tai saada palvelu- ja digiohjausta.

Mielekäs tekeminen on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edellytys. Joillekin kohtaamispaikkojen vapaaehtoisille toiminta on silta työelämään. Pitkään työelämästä poissaolleelle kohtaamispaikka tarjoaa toimintaa, säännöllistä päivärytmiä ja vuorovaikutustilanteita. Vapaaehtoistoiminta lisää itsevarmuutta ja tarjoaa onnistumisen kokemuksia. Kokemus omasta merkityksellisyydestä ja aktiivisesta kansalaisuudesta auttaa saamaan varmuutta elämään ja rakentaa positiivista minäkuvaa.

Koordinoidusti ylläpidetyt kohtaamispaikat lisäävät ihmisten hyvinvointia ja toimivat paikallisina yhteisöllisyyden rakentajina. Suomessa toimii paljon myös vapaaehtoisten varassa toimivia kohtaamispaikkoja, -tupia ja -taloja, jotka tarvitsevat samalla tavoin pysyvämpää vertais- ja taloudellista tukea kuin myös rahoitusta saavat kohtaamispaikat. Kohtaamispaikkojen tulevaisuus on turvattava, jotta jokaisella olisi jatkossakin mahdollisuus sosiaalisiin kontakteihin, aitoihin kohtaamisiin, merkityksellisyyden kokemuksiin, tukeen ja toimintamahdollisuuksiin. Ilman kaikille avoimia kohtaamispaikkoja tämä ei ole kaikille mahdollista. Kohtaamispaikkoihin on kaikilla mahdollisuus tulla ja olla hyväksytty.

 

Valtakunnallisen kohtaamispaikkafoorumin puolesta

Sari Naappi, Kansalaistoiminnankeskus Matara Jyväskylä sekä Maria Lehtonen ja Anne-Mari Näsilä Kohtaamispaikka Kiesi Kaarina

Mitä kaikkea Kiesi tarjoaa sinulle?

Paikka

Tule silloin, kun sinulle sopii. Poikkea hetkeksi tai vietä aikaa pidempään.

Yhdessäoloa

Oleskelua, jutustelua ja yhteistä tekemistä. Jokainen hyväksytään omana itsenään.

Tekemistä

Mukavaa tekemistä yhdessä, jonka suunnitteluun voit itse osallistua.

Tukea

Rohkaisua ja neuvoja kävijöiltä sekä työntekijöiltä. Meihin saat yhteyden myös puhelimitse tai viestein.